جهت تسریع در روند دریافت پاسخ و حل مشکل شما خواهشمندیم قبل از ارتباط با پشتیبانی بخش های ” پرسش های متداول ” و ” راهنمای وبسایت ” را مشاهده کنید. اگر پاسخ خود را دریافت نکردید تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به شما عزیزان است

به علت نیاز به ارسال یا دریافت فایل و تصویر در پشتیبانی ارائه خدمات از طریق تماس صوتی امکان پذیر نمی باشد.